20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

Belediye Başkanımız Sn. Abdulkadir AKDENİZ 20 kasım dünya çocuk hakları günü olması dolayısıyla bugün Musahacılı Mahallemizdeki Ortaokulu Ziyaret etti çocuklarla sohbet ettikten sonra açıklamada bulunan Belediye Başkanımız Sn. Abdulkadir AKDENİZ ‘’Çocuk dünyadır, dünyanın devamıdır, dünyanın kendisidir. Hayat çocukların üzerine kuruludur. Çocuk hakları evrensel bir kavramdır ve tüm çocukları kapsar. Dili, dini, rengi, ırkı ne olursa olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün çocuklar aynı haklara sahiptir. Cinsiyeti, yaşadığı Sosyo-Kültürel ortam, ailesinin ekonomik düzeyi ve daha tüm değişkenler onların bu haklardan mahrum kalmasına gerekçe değildir. Yetişkinlerin problemleri, kavgaları, paylaşamadıkları şeyler çocukların haklarının zedelenmesine sebep olmamalı ve çocuklarımızı etkilememeli. Her çocuğun sağlıklı beslenme, barınma, dinlenme ve tıbbi bakım eğitim, oyun oynama gibi hakları vardır. Hiçbir çocuk eğitim ortamından alıkonulmamalıdır. Yeterli beslenmeli ve en çok sevdikleri oyun oynama hakları elinden alınmamalı.’’ dedi


  • 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ